Aanloop bij axiaal rollen

Bij het axiaal rollen van schroefdraad wordt de vorming van het draadprofiel het liefst geleidelijk door de draadrol op gang gebracht. Hierdoor wordt de druk op de rol beperkt, hetgeen de standtijd positief beïnvloedt. Standaard heeft u de keuze tussen een korte aanloop, aangeduid als 1K, en een langere aanloop, aangeduid als 2K. Indien u een axiale draadrol met aanloop gebruikt, is het echter zo dat het laatste deel van de gevormde schroefdraad (de uitloop) niet volledig kan worden uitgerold, tenzij u een vrijsteek hanteert. Het deel van de draadrol dat de aanloop verzorgt, heeft namelijk geen volledig profiel maar bouwt daar geleidelijk naar op. Zie de afbeeldingen hieronder voor een illustratie:

1K aanloop
2K aanloop

Welke aanloop kies ik?

Indien u de lengte van deze aanloop vrij kunt kiezen, wordt een langere aanloop vanwege de standtijd aanbevolen. Standaard is dit 2K.

N.B. bij uitzonderlijke toepassingen zijn speciale draadrollen (0.6K, 3K, 4K, etc.) op aanvraag leverbaar.

Uw product bepaalt de aanloop

Indien de eisen aan uw product beperkingen stellen aan deze aanloop, bijvoorbeeld als u de draad tot dichtbij een opstaande rand (astap) moet rollen of zeker wilt weten dat u volledige draad rolt tot de vrijsteek in een product, is het zinnig om vooraf te bepalen hoe groot de aanloop mag zijn. Afhankelijk van de spoed van de te rollen schroefdraad, de keuze van 1K of 2K rollen en de grootte van de gebruikte rolkop, kunt u namelijk precies vaststellen hoe lang de uitloop in de praktijk zal zijn. Hieronder wordt dit uitgelegd.

Bepalen van de uitloop

In theorie is het zo dat de complete uitloop (niet volledig uitgerolde draad) die is gevormd door axiale rollen met een aanloop van 1K ca. 2,3x de spoed bedraagt, terwijl dit bij 2K ca. 3,3x de spoed bedraagt. In de praktijk is het echter zo dat een deel van die uitloop nog wel schroefbaar is - zelfs met een kaliber. Op dat deel zijn alleen de toppen niet volledig dicht gerold. Vaak stelt men dan de vraag wat dan het daadwerkelijk onbruikbare deel van de uitloop bedraagt. Deze waarden zijn in de praktijk gemeten en kunt u hieronder terugvinden.

Uitloop in de praktijk

Onderstaande tabellen helpen u om de maximale aanloop voor een axiale draadrol te bepalen, op basis van de (daadwerkelijk onbruikbare) uitloop die in de praktijk behaald wordt. De vermelde waarden zijn gemeten vanaf de kopse kant van de draadrol tot aan de eerste tand met een volledig profiel (illustratie: afmeting b) in de gerolde schroefdraad. Dit geldt voor de aanduidingen 1K en 2K van de aanloop bij standaard draadrollen. Hieronder is de eerste tabel onderverdeeld naar spoed (illustratie: afmeting P) van de te rollen draad, terwijl de tweede tabel naar gangen per inch (TPI) is onderverdeeld.

Tabel 1: Uitloop naar spoed (P)

Spoed
mm
inch
Aanloop
1K
2K
Lengte van de uitloop per rolkop grootte (aanloop in mm en inch)
0 001 01
01-1
1
23
12 1223 2
233400
34
34-1
2T
3
32
3-1
45-1
4-1
56-1
3T
3-1T
4-1T
5-1
6700
5-1T
6a-1
6b-1
0,25
0.01
1K 0,438
0.017
0,417
0.016
0,417
0.016
                 
2K 0,688
0.027
0,667
0.026
0,667
0.026
                 
0,30
0.012
1K 0,475
0.019
0,550
0.022
0,550
0.022
0,500
0.020
  0,450
0.018
           
2K 0,775
0.031
0,850
0.033
0,850
0.033
0,800
0.031
  0,750
0.030
           
0,35
0.014
1K 0,588
0.023
0,583
0.023
0,683
0.027
0,558
0.022
  0,583
0.023
           
2K 0,938
0.037
0,933
0.037
1,033
0.041
0,908
0.036
  0,933
0.037
           
0,40
0.016
1K 0,700
0.028
0,767
0.03
0,667
0.026
0,767
0.030
  0,667
0.026
           
2K 1,100
0.043
1,167
0.046
1,067
0.042
1,167
0.046
  1,067
0.042
           
0,45
0.018
1K 0,738
0.029
0,875
0.034
0,800
0.031
0,825
0.032
  0,775
0.031
           
2K 1,188
0.047
1,325
0.052
1,250
0.049
1,275
0.050
  1,225
0.048
           
0,50
0.02
1K 0,875
0.034
0,833
0.033
0,833
0.033
0,833
0.033
0,833
0.033
0,833
0.033
0,833
0.033
         
2K 1,375
0.054
1,333
0.052
1,333
0.052
1,333
0.052
1,333
0.052
1,333
0.052
1,333
0.052
         
0,60
0.024
1K 1,150
0.045
0,900
0.035
0,900
0.035
1,000
0.039
1,000
0.039
1,100
0.043
1,100
0.043
         
2K 1,750
0.069
1,100
0.043
1,500
0.059
1,600
0.063
1,600
0.063
1,700
0.067
1,700
0.067
         
0,70
0.028
1K 1,025
0.040
1,167
0.046
1,267
0.050
1,317
0.052
1,217
0.048
1,167
0.046
1,367
0.054
         
2K 1,725
0.068
1,867
0.073
1,967
0.077
2,017
0.079
1,917
0.075
1,867
0.073
2,067
0.081
         
0,75
0.03
1K 1,188
0.047
1,375
0.054
1,375
0.054
1,250
0.049
1,250
0.049
1,125
0.044
1,125
0.044
1,375
0.054
       
2K 1,938
0.076
2,125
0.084
2,125
0.084
2,000
0.079
2,000
0.079
1,875
0.074
1,875
0.074
2,125
0.084
       
0,80
0.031
1K 1,400
0.055
  1,533
0.060
1,233
0.049
1,333
0.052
1,533
0.060
1,333
0.052
1,433
0.056
       
2K 2,200
0.087
  2,333
0.092
2,033
0.08
2,133
0.084
2,333
0.092
2,133
0.084
2,233
0.088
       
0,90
0.035
1K 1,525
0.060
  1,550
0.061
1,350
0.053
1,650
0.065
1,750
0.069
1,600
0.063
1,400
0.055
       
2K 2,425
0.095
  2,450
0.096
2,250
0.089
2,550
0.1
2,650
0.104
2,500
0.098
2,300
0.091
       
1,00
0.039
1K 1,750
0.069
  1,667
0.066
1,667
0.066
1,667
0.066
1,667
0.066
1,667
0.066
1,667
0.066
1,667
0.066
  1,667
0.066
 
2K 2,750
0.108
  2,667
0.105
2,667
0.105
2,667
0.105
2,667
0.105
2,667
0.105
2,667
0.105
2,667
0.105
  2,667
0.105
 
1,25
0.049
1K     2,083
0.082
2,083
0.082
1,833
0.072
2,208
0.087
2,083
0.082
2,083
0.082
2,083
0.082
  2,083
0.082
 
2K     3,333
0.131
3,333
0.131
3,083
0.121
3,458
0.136
3,333
0.131
3,333
0.131
3,333
0.131
  3,333
0.131
 
1,50
0.059
1K     2,250
0.089
2,500
0.098
2,500
0.098
  2,750
0.108
2,250
0.089
2,500
0.098
  2,250
0.089
2,750
0.108
2K     3,750
0.148
4,000
0.157
4,000
0.157
  4,250
0.167
3,750
0.148
4,000
0.157
  3,750
0.148
4,250
0.167
1,75
0.069
1K         2,792
0.110
  3,276
0.129
3,145
0.124
3,042
0.120
  2,792
0.110
3,417
0.135
2K         4,542
0.179
  5,042
0.198
4,899
0.193
4,792
0.189
  4,542
0.179
5,167
0.203
2,00
0.079
1K             3,333
0.131
3,833
0.151
3,333
0.131
  3,292
0.130
3,333
0.131
2K             5,333
0.210
5,833
0.230
5,333
0.210
  5,292
0.208
5,333
0.210
2,50
0.098
1K               4,150
0.163
4,167
0.164
4,167
0.164
4,135
0.163
4,167
0.164
2K               6,655
0.262
6,667
0.262
6,667
0.262
6,640
0.261
6,667
0.262
3,00
0.118
1K               5,488
0.216
4,983
0.196
4,500
0.177
5,476
0.216
4,500
0.177
2K               8,488
0.334
7,983
0.341
7,500
0.295
8,500
0.335
7,500
0.295
3,50
0.138
1K               6,083
0.239
6,807
0.268
5,833
0.230
6,555
0.258
6,333
0.249
2K               9,583
0.377
10,307
0.406
9,333
0.367
10,055
0.396
9,833
0.387
4,00
0.157
1K                   6,167
0.243
6,680
0.263
7,667
0.302
2K                   10,167
0.40
10,667
0.420
11,667
0.459
4,50
0.177
1K                   7,000
0.276
11,748
0.463
7,750
0.305
2K                   11,500
0.453
16,248
0.640
12,250
0.482
5,00
0.197
1K                   8,333
0.328
8,357
0.329
8,333
0.328
2K                   13,333
0.525
13,333
0.525
13,333
0.525
5,50
0.217
1K                       9,417
0.371
2K                       14,917
0.587

Tabel 2: Uitloop naar gangen per inch (TPI)

TPI
Gangen
per inch
Aanloop
1K
2K
Lengte van de uitloop per rolkop grootte (aanloop in mm en inch)
0 001 01
01-1
1
23
12 1223 2
233400
34
34-1
2T
3
32
3-1
45-1
4-1
56-1
3T
3-1T
4-1T
5-1
6700
5-1T
6a-1
6b-1
90 1K 0,546
0.021
0,445
0.018
0,535
0.021
                 
2K 0,828
0.033
0,727
0.029
0,817
0.032
                 
80 1K 0,582
0.023
0,532
0.021
0,602
0.024
0,557
0.022
  0,534
0.021
           
2K 0,900
0.035
0,850
0.033
0,919
0.036
0,875
0.034
  0,852
0.034
           
72 1K 0,588
0.023
0,558
0.022
0,646
0.025
0,675
0.027
  0,528
0.021
           
2K 0,911
0.036
0,911
0.036
0,999
0.039
1,028
0.040
  0,881
0.035
           
64 1K 0,725
0.029
0,589
0.023
0,699
0.028
0,619
0.024
0,707
0.028
0,714
0.028
           
2K 1,122
0.044
0,986
0.039
1,096
0.043
1,016
0.040
1,104
0.043
1,111
0.044
           
60 1K 0,722
0.028
0,821
0.032
0,629
0.025
0,803
0.032
0,783
0.031
0,726
0.029
           
2K 1,145
0.045
1,244
0.049
1,052
0.041
1,226
0.048
1,206
0.047
1,149
0.045
           
56 1K 0,709
0.028
0,852
0.034
0,763
0.030
0,766
0.030
0,855
0.034
0,720
0.028
           
2K 1,163
0.046
1,306
0.051
1,217
0.048
1,220
0.048
1,309
0.052
1,174
0.046
           
48 1K 0,958
0.038
0,944
0.037
0,856
0.034
0,976
0.038
0,798
0.031
1,005
0.040
0,831
0.033
         
2K 1,487
0.059
1,472
0.058
1,385
0.055
1,505
0.059
1,327
0.052
1,534
0.060
1,360
0.054
         
44 1K 0,971
0.038
1,000
0.039
0,480
0.019
0,961
0.038
0,903
0.036
1,038
0.041
0,864
0.034
         
2K 1,548
0.061
1,577
0.062
1,057
0.042
1,538
0.061
1,480
0.058
1,615
0.064
1,441
0.057
         
40 1K 0,984
0.039
1,066
0.042
0,978
0.038
0,938
0.037
1,025
0.040
1,073
0.042
1,216
0.048
         
2K 1,619
0.064
1,700
0.067
1,613
0.063
1,891
0.074
1,661
0.065
1,708
0.067
1,851
0.073
         
36 1K 1,353
0.053
1,147
0.045
1,235
0.049
1,264
0.050
1,176
0.046
1,117
0.044
1,293
0.051
         
2K 2,059
0.081
1,853
0.073
1,941
0.076
1,970
0.078
1,882
0.074
1,823
0.072
1,999
0.079
         
32 1K 1,419
0.056
1,250
0.049
1,559
0.061
1,281
0.050
1,368
0.054
1,574
0.062
1,399
0.055
1,516
0.060
       
2K 2,214
0.087
2,044
0.080
2,353
0.093
2,074
0.082
2,162
0.085
2,368
0.093
2,192
0.086
2,310
0.091
       
28 1K 1,506
0.059
  1,523
0.060
1,755
0.069
1,616
0.064
1,710
0.067
1,535
0.060
1,767
0.070
       
2K 2,413
0.095
  2,430
0.096
2,663
0.105
2,523
0.099
2,617
0.103
2,442
0.096
2,674
0.105
       
26 1K 1,801
0.071
  1,743
0.069
1,801
0.071
1,766
0.070
1,789
0.070
1,858
0.073
1,916
0.075
       
2K 2,778
0.109
  2,720
0.107
2,778
0.109
2,743
0.108
2,766
0.109
2,836
0.112
2,893
0.114
       
24 1K 1,620
0.064
  2,002
0.079
1,858
0.073
1,944
0.077
1,887
0.074
1,712
0.067
2,097
0.083
1,952
0.077
  1,661
0.065
 
2K 2,678
0.105
  3,060
0.120
2,915
0.115
3,002
0.118
2,944
0.116
2,771
0.109
3,154
0.124
3,010
0.118
  2,719
0.107
 
22 1K 1,845
0.073
  1,728
0.068
1,912
0.075
2,147
0.085
1,991
0.078
2,108
0.083
1,720
0.068
1,910
0.075
  1,713
0.067
 
2K 3,000
0.118
  2,883
0.113
3,067
0.121
3,303
0.130
3,147
0.124
3,263
0.128
2,875
0.113
3,065
0.121
  2,868
0.113
 
20 1K 2,413
0.095
  2,037
0.080
1,996
0.079
2,402
0.095
2,132
0.084
1,957
0.077
1,916
0.075
2,512
0.099
  2,431
0.096
 
2K 3,683
0.145
  3,307
0.130
3,267
0.129
3,672
0.145
3,402
0.134
3,227
0.127
3,187
0.125
3,782
0.149
  3,701
0.146
 
19 1K       2,376
0.094
2,213
0.087
2,543
0.100
2,202
0.087
2,027
0.080
2,521
0.099
  2,173
0.086
 
2K       3,713
0.146
3,550
0.140
3,880
0.153
3,537
0.139
3,364
0.132
3,858
0.152
  3,510
0.138
 
18 1K       2,090
0.082
2,708
0.107
2,297
0.090
2,474
0.097
2,152
0.085
2,536
0.100
  2,536
0.100
2,660
0.105
2K       3,502
0.138
4,119
0.162
3,708
0.146
3,886
0.153
3,563
0.140
3,947
0.155
  3,952
0.156
4,071
0.160
16 1K       3,000
0.118
2,295
0.090
  2,324
0.091
2,443
0.096
2,561
0.101
  2,797
0.110
3,033
0.119
2K       4,589
0.181
3,883
0.153
  3,913
0.154
4,031
0.159
4,149
0.163
  4,385
0.173
4,621
0.182
14 1K       3,267
0.129
    3,046
0.120
2,826
0.111
3,511
0.138
  3,069
0.121
2,628
0.103
2K       5,081
0.200
    4,860
0.191
4,640
0.183
5,325
0.210
  4,883
0.192
4,441
0.175
13 1K             3,486
0.137
3,056
0.120
3,602
0.142
  3,717
0.146
2,855
0.112
2K             5,441
0.214
5,010
0.197
5,556
0.219
  5,671
0.223
4,809
0.189
12 1K             4,002
0.158
3,327
0.131
3,710
0.146
  3,417
0.135
3,125
0.123
2K             6,119
0.241
5,443
0.214
5,826
0.229
  5,534
0.218
5,241
0.206
11 1K             3,459
0.136
3,649
0.144
3,840
0.151
  4,223
0.166
3,450
0.136
2K             5,767
0.227
5,957
0.235
6,149
0.242
  6,531
0.257
5,758
0.227
10 1K             4,074
0.160
4,033
0.159
3,994
0.157
3,911
0.154
3,914
0.154
3,834
0.151
2K             6,614
0.260
6,562
0.258
6,534
0.257
6,493
0.256
6,453
0.254
6,374
0.251
9 1K             4,826
0.190
4,491
0.177
4,183
0.165
5,271
0.208
4,949
0.195
4,305
0.169
2K             7,648
0.301
7,327
0.288
6,991
0.275
8,093
0.319
7,771
0.306
7,127
0.281
8 1K             4,179
0.165
5,092
0.200
6,041
0.238
5,330
0.210
4,654
0.183
4,892
0.193
2K             7,354
0.290
8,267
0.325
9,161
0.361
8,505
0.335
7,829
0.308
8,067
0.318
7 1K               5,847
0.230
6,523
0.257
5,427
0.214
6,070
0.239
5,645
0.222
2K               9,476
0.373
10,152
0.400
9,056
0.357
9,698
0.382
9,274
0.365
6 1K               6,856
0.270
7,240
0.2851
7,623
0.300
8,006
0.315
6,657
0.262
2K               11,089
0.437
11,473
0.452
11,856
0.467
12,239
0.482
10,890
0.429
5 1K                   13,267
0.522
8,100
0.319
8,147
0.3211
2K                   18,347
0.722
13,180
0.519
13,133
0.517
4,5 1K                   9,975
0.393
  9,006
0.355
2K                   15,619
0.615
  14,615
0.575
4 1K                   9,033
0.356
  10,183
0.401
2K                   15,383
0.606
  16,533
0.651
3,5 1K                       11,696
0.460
2K                       18,953
0.746
3 1K                       13,711
0.540
2K                       22,178
0.873