Boehlerit freessysteem ISO 45P met vierkante wisselplaten

Het freessysteem ISO 45P van Boehlerit wordt gevormd door freesbodies met positieve plaatzitting (duidelijke wigvorm richting materiaal) die in combinatie met vierkante ISO wisselplaten (SE..) een instelhoek van 45° op de omtrek vormen. Samen met de ongelijke tandverdeling, zorgt deze geometrie ervoor dat ISO 45P zeer lichtsnijdend en rustig freest. Hierdoor blijft het vereiste spilvermogen beperkt, en zijn tevens hoge verspaningsvolumen mogelijk. Vandaar dat deze frezen ook erg geschikt zijn voor oude of zwakke freesmachines. Tenslotte zijn de wisselplaten, met ieder 4 bruikbare snijkanten, voordelig in gebruik. Dat is rendement!

Kenmerken: ISO 45P

  • Freesbodies met positieve basisgeometrie: erg lichtsnijdend (dubbel positief met SEKT/SEHT inserts)
  • Vierkante wisselplaten (SE..) met 4 snijkanten, voor hoge productiviteit en lage kosten per snijkant.
  • Gesinterde markering per snijkant: juiste montage garandeert zeer hoge rondloopnauwkeurigheden.
  • Weinig vermogen vereist: hoog spaanvolume, zelfs bij oudere machines met beperkt spilvermogen.
  • Ongelijke tandverdeling reduceert trillingen en vibraties; zorgt voor een bijzonder rustig freesproces.
  • Brede keuze uit verschillende wisselplaten, voor optimale verspaning in een breed materiaalspectrum.

Fabrikant:

Boehlerit

Freesbodies ISO 45P

Het freessysteem ISO 45P omvat uitsluitend opsteekbodies (BF45) met boring c.q. dwarsspie, geschikt voor plaatgrootte SE..12 of SE..13 naar keus. Welke kiest u? Wij adviseren de BF45 SE13 freesbodies vooral ter vervanging van freessystemen met SE..13 inserts die men reeds in gebruik heeft. In andere gevallen prefereren we het systeem met SE..12 inserts, omdat deze circa 20% dikker (4,76 mm versus T3=3,97) dus sterker zijn, en BF45 SE12 freesbodies sneller worden geleverd.

BF45 SE12
BF45 SE12
BF45 SE13
BF45 SE13
SEKT en SEHT inserts
SEKT
SEKW inserts
SEKW

Voor het ISO 45P freessysteem biedt Boehlerit wisselplaten in vier geometrieën. Enerzijds zijn er voor staal, RVS en gietijzer drie medium geometrieën beschikbaar: MP, MM en MK respectievelijk. Hier heeft u de keuze uit SEKT wisselplaten met aanvullende spaanvormers, of vlakke SEKW wisselplaten. Bij stabiele omstandigheden bieden deze vlakke SEKW inserts doorgaans de langste standtijden. De inserts met spaanvormer komen vooral tot recht bij langspanend materiaal of ter reductie van het spilvermogen. Anderzijds biedt men voor aluminium en non-ferro's extra scherp geslepen SEHT inserts met specifieke ALC geometrie, die gecoat (BCN10M) of ongecoat (BWN10M) leverbaar zijn. Alle geometrieën zijn in meerdere kwaliteiten leverbaar, variërend in taaiheid (K15 is relatief hard; P40 is zeer taai) en coating.

Wisselplaten SE..12

ISO 45P wisselplaten SEKT/SEHT/SEKW 1204

SE..12 wisselplaten

Wisselplaten SE..13

ISO 45P wisselplaten SEKT/SEHT/SEKW 13T3

SE..13 wisselplaten

Inzetwaarden per geometrie

ISO 45P geometrieën

De familienaam: ISO 45P

Freessystemen van Boehlerit hebben doorgaans een betekenisvolle familienaam. In het geval van ISO 45P wordt duidelijk aangegeven dat dit een freessysteem met ISO wisselplaten betreft. Dit zijn wisselplaten die qua basisvorm en passing conform ISO 1832.2 norm (DIN 4987) geproduceerd zijn. Dit betekent dat deze freesbodies en wisselplaten in principe volledig uitwisselbaar zijn met elk ander vergelijkbaar ISO systeem. Zo is ISO 45P flexibel en snel in gebruik te nemen.

Tenslotte betekent 45P dat de wisselplaten gebruikt worden voor een instelhoek van 45° en daarbij tevens een positieve geometrie vormen. Deze letter P betreft de insert in combinatie met de plaatzitting op de freesbody, die bij ISO 45P sterk positief is. Op die manier maakt ISO 45P kenbaar dat het een positief snijdend freessysteem met 45° instelhoek en ISO wisselplaten betreft. Meteen duidelijk!

Een alternatief 45° freessysteem met positieve snijkanten is ETAtec 45P dat met zowel speciaal ontworpen 7-zijdige XE..04 inserts als ronde RE..13 wisselplaten gebruikt kan worden. Zoals die familienaam al doet vermoeden, zijn diens inserts wel afwijkend van de ISO norm. Een bewuste keuze: ETAtec 45P is geschikt voor twee compleet verschillende plaatvormen, dus multifunctioneel inzetbaar; om met zowel 7-zijdige als ronde inserts te werken, was meer vrijheid in ontwerp vereist.

Documentatie (PDF)

Documentatie

Inzetwaarden (PDF)

Inzetwaarden

VAKINFO: Instelhoek en positieve plaatzitting

Het freessysteem ISO 45P heeft een instelhoek van 45° op de omtrek. Dit kunt u duidelijk zien in de illustraties direct hierna: doordat de vierkante wisselplaat gekanteld in de plaatzitting wordt bevestigd, vormt deze een hoek van 45° ten opzichte van het bodemvlak waar gefreesd wordt. Dit noemt men de instelhoek. Voor exact hoekfrezen zou deze 90° bedragen, maar bij andere toepassingen en met name voorbewerkingen is meestal 45° het meest geschikt. Deze hoek biedt namelijk een perfecte verdeling van radiale en axiale snijkrachten bij het frezen.

Een andere hoek die men duidelijk in de illustratie kan zien, is de wighoek van een wisselplaat in de plaatzitting: dit geheel staat er duidelijk fors achterover geheld. Dit vormt zo een wig. Als de punt van deze wig in de snijrichting wijst, noemen we deze scherp of positief. En het tegenovergestelde heet neutraal of negatief.

BF45 SE12 illustratie
BF45 SE13 illustratie

Een wisselplaat kan zelf ook positief of negatief zijn: de snijkanten erop vormen namelijk ook vaak een wighoek, doordat het spaanvlak richting de spanschroef naar binnen gekanteld staat bijvoorbeeld. Of doordat er uitsparingen als spaanvormer in zijn gesinterd of gelaserd. Zulke wisselplaten hebben een positieve geometrie. Indien een wisselplaat van de snijkant tot aan de spanschroef overal even dik is, een vlakke plaat dus, noemen we deze neutraal of negatief. Doordat men de totale wighoek met zowel de wisselplaatgeometrie als de plaatzitting kan beïnvloeden, kunnen fabrikanten een freessysteem meer of minder positief (negatief) ontwerpen. Is zowel de plaatzitting als de wisselplaat positief, dan spreekt men van een "dubbel positief" freessysteem. Ook "dubbel negatief" bestaat, hoewel minder gangbaar.