DELTAtec 90N freessysteem: uiterst stabiel én licht snijdend

Voor het hoekfrezen met 90° spaanhoek biedt Boehlerit ook freesbodies met negatieve grondvorm. Dit wil zeggen dat de wisselplaat en/of plaatzitting zo gepositioneerd is, dat de snijkanten t.o.v. te frezen materiaal in een hoek staan die nihil is. Vaak is deze hoek neutraal (0°) en niet daadwerkelijk negatief. Hoe dan ook: deze vorm kan u bepaalde voordelen bieden. Omdat de snijkant min of meer loodrecht op het materiaal staat, wordt meer druk opgebouwd, parallel aan de snijrichting. Hierdoor wordt het materiaal uitsluitend richting de opspanning gedrukt, en vindt de verspaning ook in die richting plaats. Dit maakt het freesproces extreem stabiel. En zonder een hoek heeft de wisselplaat ook geen wig-vorm, die kan afbreken. Hierdoor is negatief frezen ook zo geschikt voor onderbroken snedes. En algemeen geldt: het is bijzonder proceszeker.

Fabrikant: Boehlerit

Boehlerit

DELTAtec 90N is zo'n negatief freessysteem; geschikt voor 90° hoekfrezen, maar ook voor contour-, gleuf- en vlakfrezen. Het onderscheidende van dit systeem zijn de gehanteerde LNMX wisselplaten: ondanks de negatieve grondvorm van het freessysteem, vormen deze inserts toch een (licht) positief staande snijkant, in effect. Een nadeel van negatief verspanen is namelijk een relatief hoge machinebelasting, dat Boehlerit hiermee effectief tegengaat. Met behoud van alle voordelen die bij het negatief frezen horen. Zo biedt DELTAtec 90N het beste van twee werelden: zeer stabiel frezen met negatieve body én lage belasting door niet-negatieve snijkanten. En zoals de naam al doet vermoeden biedt dit freessysteem 4 snijkanten per wisselplaat, voor lagere kosten per snijkant, met behoud van hoge (Ap) snededieptes.

Inzetwaarden

Inzetwaarden per geometrie

Kenmerken

  • Uiterst stabiel freessysteem, dankzij negatief geometrisch basisontwerp.
  • Spaanhoek is in effect positief snijdend, voor lichtsnijdend freesgedrag.
  • Overzichtelijk programma, beschikbaar in twee verschillende plaatgroottes.
  • Een hoge productiviteit, dankzij de vier snijkanten op iedere wisselplaat.
  • Drie plaatgeometrieën in 6 kwaliteiten voor de meest gangbare materialen.
  • Naast freesbodies met boring, ook extra lange schachtfrezen verkrijgbaar.
  • Snel leverbaar: zelfs freesbodies op aanvraag zijn binnen 2 weken in huis.
BF90 LN10
BF90-LN10
BE90 LN10
BE90-LN10
BF90 LN15
BF90-LN15
BE90 LN15
BE90-LN15
LNMX 100605 SR-R..
LNMX 100605
LNMX 151008 SR-R..
LNMX 151008

Waar komt de naam DELTAtec vandaan?

Bepaalde freessystemen* van Boehlerit ontlenen hun familienaam aan de letters van het Griekse alfabet. Net zoals ons eigen alfabet, staan de Griekse letters in een bepaalde volgorde. En de rang van zo'n letter laat Boehlerit corresponderen met het aantal snijkanten per insert, behorend bij het freessysteem in kwestie. Nu zijn er 24 letters, van Alfa (α) t/m Omega (ω), in het Griekse alfabet. Daarin is DELTA de vierde letter, dus DELTAtec heeft 4 bruikbare snijkanten per insert. * Uitgezonderd systemen met ISO wisselplaten, met namen als ISO 90P e.d.

Daarnaast geeft de naamgeving van Boehlerit freesysteem doorgaans ook aan wat de spaanhoek is, en of het een positieve of negatieve plaatgeometrie betreft. In dit geval geeft 90N aan dat het een hoekfrees met 90° spaanhoek betreft, waarbij de wisselplaat en/of plaatzitting een Negatief snijdende geometrie vormt.

Letters in het Griekse alfabet

# Naam aA # Naam aA # Naam aA
1 Alfa αΑ 9 Jota ιΙ 17 Rho ρΡ
2 Bèta ** βΒ 10 Kappa κΚ 18 Sigma σΣ
3 Gamma γΓ 11 Lambda λΛ 19 Tau τΤ
4 Delta ** δΔ 12 Mu μΜ 20 Ypsilon υΥ
5 Epsilon εΕ 13 Nu νΝ 21 Phi φΦ
6 Zèta ** ζΖ 14 Xi ξΞ 22 Chi χΧ
7 Èta ** ηΗ 15 Omikron οΟ 23 Psi ψΨ
8 Thèta ** θΘ 16 Pi ** πΠ 24 Omega ωΩ

** Deze letters zijn gebruikt ter naamgeving van Boehlerit freessystemen, op het moment van schrijven.

Documentatie (PDF)

Documentatie

Inzetwaarden (PDF)

Inzetwaarden