Boehlerit freessysteem PItec 45N met maar liefst 16 snijkanten per insert

Met het freessysteem PItec 45N biedt Boehlerit een enorm productief gereedschap met 16 snijkanten per insert, voor lage verbruikskosten bij hoge spaanvolumes. Door de negatieve plaatzitting freest PItec 45N enorm stabiel, terwijl de bijbehorende ONMU inserts met positieve snijkantgeometrie desondanks lichtsnijdend frezen. Bijkomend voordeel van dit systeem is de beschikbaarheid van een speciale "Wiper" geometrie: hiermee liggen enorm hoge oppervlaktekwaliteiten binnen handbereik. Zulke eigenschappen, alsmede een hoog aantal tanden met ongelijke verdeling en inserts met montage-markeringen, maken duidelijk: PItec is een productiefrees!

Kenmerken

  • Freessysteem met 16 snijkanten per insert: enorm productief en lage kosten per cm3 spaanvolume.
  • Freesbodies met negatieve plaatzitting: extra snijdruk zorgt voor een extreem stabiel freesproces.
  • Wisselplaten met positieve snijkantgeometrie: geheel lichtsnijdend, ondanks de negatieve freesbody.
  • Foutloos wisselen van snijkant, dankzij numerieke markering: altijd optimale rondloopnauwkeurigheid.
  • Ook wisselplaten met Wiper-geometrie leverbaar: voor hoogwaardige, zéér spiegelgladde oppervlakken.
  • Hoog verspanend volume, dankzij het groot aantal tanden (nauwe tandverdeling) op de freesbodies.
  • Ongelijke tandverdeling reduceert harmonische trilling en andere vibraties: freesproces verloopt rustig.
  • Brede keuze uit diverse kwaliteiten wisselplaten: optimale resultaten op een breed materiaalspectrum.

Fabrikant:

Boehlerit

Freesbodies PItec 45N

Het freessysteem PItec 45N omvat uitsluitend opsteekfreesbodies (BF90) met boring/dwarsspie opname. Hier kunt u kiezen uit twee verschillende systeemgroottes: voor wisselplaten ON..05 met maximaal 3 mm (Ap) snedediepte of ON..08 met Ap van maximaal 5 mm diep. Alle metrische freesbodies zijn voorzien van koelkanalen.

BF90 ON05
BF90 ON05
BF90 ON08
BF90 ON08
ONMU inserts
ONMU 050608 SN
ONMQ inserts (Wiper)
ONMQ 0506 FW

Voor het PItec 45N freessysteem biedt Boehlerit wisselplaten van 8 mm snijkantlengte (ONMU 080608 SN) met geometrieën MP/MM/MK voor staal, RVS of gietijzer en wisselplaten met 5 mm snijkantlengte (ONMU 050608 SN) die met een aanvullende MH geometrie ook voor gehard materiaal geschikt zijn. Daarnaast zijn vlakke ONMQ wisselplaten met "Wiper" FW-geometrie leverbaar. Door de freesbody met één of enkele van deze wisselplaten (naast de reguliere ONMU inserts) te voorzien, kan men een hogere oppervlaktekwaliteit bereiken. Oppervlakteruwheid wordt namelijk gevormd door toppen en dalen in het oppervlak. Onder hoge snijdruk kunnen deze toppen als het ware in de dalen "gesmeerd" worden. Dit is waar de Wiper-geometrie voor zorgt: het werkwoord Wipe is dan ook Engels voor vegen of smeren. De verschillende geometrieën zijn doorgaans in meerdere kwaliteiten leverbaar, variërend in hardmetaal substraat, taaiheid en coating; afhankelijk van de toepassing.

Beste resultaten van Wiper-geometrie bij verhoogde inzetwaarden: Boehlerit geeft als voorbeeld een Ø63 mm freesbody, waarbij men adviseert om de snijsnelheid grofweg te verdubbelen, een beperkte snedediepte van circa Ap=0,7 mm en een voedingssnelheid van circa Fz=0,25 mm per tand te hanteren.

Inzetwaarden per geometrie

Inzetwaarden tabel

Snijsnelheden nodig? Hoewel de geometrie van de wisselplaat bepaalt welke snedediepte en voedingssnelheid u kunt hanteren, bepaalt de gekozen kwaliteit van uw insert de snijsnelheid. Zie hiervoor de PDF met inzetwaarden.

Documentatie (PDF)

Documentatie

Inzetwaarden (PDF)

Inzetwaarden A4

Waar komt de naam PItec 45N vandaan?

Bepaalde freessystemen* van Boehlerit ontlenen hun familienaam aan de letters van het Griekse alfabet. Net zoals ons eigen alfabet, staan de Griekse letters in een bepaalde volgorde. En de rang van zo'n letter laat Boehlerit corresponderen met het aantal snijkanten per insert, behorend bij het freessysteem in kwestie. Nu zijn er 24 letters, van Alfa (α) t/m Omega (ω), in het Griekse alfabet. Daarin vormt Pi de zestiende letter, dus PItec heeft 16 bruikbare snijkanten per insert. * Uitgezonderd systemen met ISO wisselplaten, met namen als ISO 90P e.d.

pi

Daarnaast geeft de naamgeving van Boehlerit freessysteem doorgaans ook aan wat de instelhoek is, en of het een positieve of negatieve plaatgeometrie betreft. In dit geval geeft 45N aan dat het een freesbody met 45° instelhoek betreft, waarbij de wisselplaat en/of plaatzitting een Negatief snijdende geometrie vormt.

Letters in het Griekse alfabet

# Naam aA # Naam aA # Naam aA
1 Alfa αΑ 9 Jota ιΙ 17 Rho ρΡ
2 Bèta ** βΒ 10 Kappa κΚ 18 Sigma σΣ
3 Gamma γΓ 11 Lambda λΛ 19 Tau τΤ
4 Delta ** δΔ 12 Mu μΜ 20 Ypsilon υΥ
5 Epsilon εΕ 13 Nu νΝ 21 Phi φΦ
6 Zèta ** ζΖ 14 Xi ξΞ 22 Chi χΧ
7 Èta ** ηΗ 15 Omikron οΟ 23 Psi ψΨ
8 Thèta ** θΘ 16 Pi ** πΠ 24 Omega ωΩ

** Letters in gebruik voor Boehlerit freessystemen, op moment van schrijven.