Copyright

Alle rechten in verband met (de inhoud van) deze website, waaronder auteursrechten, berusten volledig bij Hagro Precisie BV. Het is de bezoeker/gebruiker van deze website niet toegestaan om de inhoud van deze website, waaronder begrepen alle hierin opgenomen foto’s, geheel of gedeeltelijk, elektronisch of anderszins te kopiëren, te hergebruiken noch om dit te reproduceren of in enige vorm te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hagro Precisie BV. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Alle rechten voorbehouden

Hagro Precisie BV.
+31 486 462424
hagro@hagro.nl