Privacy beleid

Hagro Precisie BV neemt uw privacy serieus. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Onderstaande regels bieden u hiertoe een waarborg, waaraan u ons te allen tijde aan kunt houden.

Persoonsgegevens

Wanneer u een bestelling plaatst, wordt om uw naam, factuur- en afleveradres, telefoonnummer en email adres gevraagd. Hagro Precisie BV heeft deze gegevens nodig om de bestelde producten naar u te kunnen verzenden, dan wel contact met u op te nemen m.b.t. deze bestelling. Om uw privacy te waarborgen, worden uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving bewaard. Deze beveiliging dient te voorkomen dat uw persoonsgegevens inzichtelijk zijn voor derden. Creditcard- of betalingsgegevens worden niet op onze webomgeving bewaard, aangezien deze uit veiligheidsoverwegingen niet worden opgeslagen. Als wij persoonlijke gegevens van u vastleggen, doen wij dat uitsluitend met uw toestemming. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bewaarde gegevens

 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • Domeinnaam van andere sites waarvan een link u naar onze site hebben geleid
 • Informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • Informatie die u vrijwillig verstrekt hebt, zoals ingevulde webformulieren e.d.

Doeleinden

 • Intern gebruik en analyse t.b.v. onze dienstverlening
 • Het gebruik van onze webshop te vereenvoudigen of verbeteren
 • Wijzigingen aan onze webomgeving tijdig aan u door te geven
 • Contact met u op te nemen, voor eventuele marketingdoeleinden

Overdracht aan derden

De geregistreerde gegevens zullen niet zonder uw toestemming openbaar gemaakt of overgedragen worden aan derden, tenzij dit noodzakelijk is, ofwel ter uitvoering van de overeenkomst, ofwel ter bescherming van de rechten van Hagro Precisie BV, ofwel wanneer wij hier wettelijk toe verplicht worden. Wij hebben geen speciale relaties of partnerschappen met derden op internet; wij delen dus niks "zomaar".

Onjuiste gegevens

Wij doen onze uiterste best om correcte gegevens van u te registeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Indien er onjuiste gegevens over u zijn vastgelegd, kunt u ons dat via hagro@hagro.nl laten weten. We zullen de gegevens dan zo snel mogelijk veranderen.

Cookies

Hagro Precisie BV kan zogenaamde cookies toepassen in de webshop en/of website. Het voornaamste doel hiervan is om u meer functionaliteiten te kunnen bieden, en zo het gebruik van onze webshop te vereenvoudigen. Daarnaast kunnen deze cookies worden gebruikt om gegevens over het gebruik van onze website en webshop te verzamelen. Deze gegevens zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de interacties van gebruikers te analyseren, zodat wij onze webomgeving zo gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen maken. De door ons toegepaste cookies worden NOOIT voor privacy schendende doeleinden gebruikt. Als u het gebruik van cookies desondanks niet op prijs stelt, kunt u deze blokkeren in uw eigen browser. Indien u hierdoor moeilijkheden ondervindt bij het voltooien van uw aankoop, vragen wij u om ons te contacteren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat wordt verstuurd door een internetserver. Dit bestandje wordt bewaard in de opslag of geheugen van uw computer of mobiel apparaat en houdt de sporen bij van online bezochte webpagina's, met nog wat gegevens over uw bezoek.

Toepassingen

 • Het onthouden van instellingen en uw login-gegevens, zodat u dit niet telkens opnieuw hoeft in te vullen
 • Informatie van uw internetsessie registreren, zoals de producten die u toevoegt aan uw winkelwagen
 • Tijdelijke variabelen op de server koppelen aan uw browser, om een betere online ervaring te kunnen bieden

Beveiliging

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de internationale IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, dan gebruiken wij een beveiligde server. Daarnaast is alle communicatie die via onze webshop verloopt volledig middels SSL versleuteld. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via kleur of een icoontje in uw browserbalk. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van gevoelige informatie te voorkomen.

 

 

Commercieel gebruik

Uitsluitend wanneer u Hagro Precisie BV daartoe nadrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw gegevens om emailberichten met aanbiedingen en/of nieuws te versturen. Indien u deze commerciële berichten op een later moment niet meer op prijs stelt, zullen wij op uw verzoek de toezending daarvan beëindigen. U kunt zich hiervoor afmelden door onderin een nieuwsbrief te klikken op de link voor uitschrijven of dit per mail via hagro@hagro.nl aan ons kenbaar te maken. Hagro Precisie BV maakt enkel gebruik van reclame via email, in overeenstemming met Nederlandse wetgeving. De daarbij benodigde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Communicatie per brief

Indien u uw postadres aan ons doorgeeft, kunt u periodiek informatie van ons per post ontvangen. Naast transactionele informatie kan dit ook informatie over onze producten of diensten bevatten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u hierover contact met ons opnemen.

Communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over aanvragen of bestellingen die u reeds gedaan heeft. Wij mogen u daarna alleen bellen als u vooraf toestemming heeft gegeven (dit heet opt-in) of als u reeds klant bent van ons bedrijf. In het laatste geval heeft u een klantrelatie, doordat u in het verleden producten of diensten van ons bedrijf heeft gekocht. Wilt u ondanks uw eerdere opt-in of klantrelatie niet (meer) gebeld worden, dan kunt u tijdens het telefoongesprek gebruik maken van uw Recht van Bezwaar. Wij als bellende organisatie zijn dan verplicht uw gegevens uit onze bellijsten te verwijderen en u daarna niet meer te bellen.

Inzage

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Wijzigingen

Hagro Precisie BV behoudt zich het recht voor om het privacybeleid van tijd tot tijd bij te stellen of aan te passen. Ons bedrijf kan gebruikersinformatie toepassen voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen, alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Dit doen wij om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Afwijkingen

Als u vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met ons privacybeleid, dan verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Registratiegegevens

Kamer van Koophandel
16050829

BTW nummer
NL.00.76.14.822.B01

Adresgegevens

Hagro Precisie BV
Industriepark 18
5374 CM Schaijk