Spiebaansteken (brootsen)

Het fenomeen "spiebaansteken" of ook wel "brootsen" genoemd wordt steeds vaker toegepast. De voordelen liggen voor de hand: werkstukken kunnen in één opspanning en daardoor zéér precies vervaardigd worden. En problemen met bijvoorbeeld levertijd, door uitbesteding aan derden, behoren tot de verleden tijd.

NHV

Wat is spiebaansteken?

De meeste verspanende gereedschappen verwijderen materiaal d.m.v. rotatie, om hun vereiste snijsnelheid te bereiken: een frees draait rond om materiaal te snijden en een draaiplaat snijdt in een roterende werkstuk. Bij spiebaansteken is dit anders: de snijsnelheid wordt niet behaald door rotatie, maar door lineaire beweging over een (x/y/z) as van de machine. Telkens als de machine het spiebaangereedschap over het werkstuk beweegt, schaaft deze een klein stukje materiaal weg. Deze beweging wordt herhaald tot de gewenste diepte is bereikt. Dankzij de lineaire beweging is het mogelijk om een gleuf met nauwe tolerantie te maken, zonder ongewenste radiusvorming. Ideaal voor een spiebaan! Vandaar ook de naam.

Spiebaansteken met Dümmel

Het spiebaansteken op CNC machines zoals draai- of freesbanken en andere bewerkingscentra is mogelijk met Dümmel. Onlangs heeft deze fabrikant haar programma met spiebaansteekgereedschappen weer aanzienlijk uitgebreid, om nog beter aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Voor meer informatie: bekijk onze merkpagina over Dümmel.

Dummel logo
Spiebaansteken